Fotowoltaika

W miesiącach lipiec-sierpień Zarząd i Rada Nadzorcza SM Altus prowadziła rozmowy z firmami zajmującymi się instalacjami fotowoltaicznymi. Rozmowy miały na celu uzyskanie najlepszej oferty na montaż instalacji na dachach budynków oraz uzyskanie dofinansowania z rządowego programu ZOE. Ostatecznie Zarząd i Rada Nadzorcza zadecydowała o odłożeniu sprawy montażu fotowoltaiki na następne lata.