Informacje kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Altus”
ul. Lisi Jar 6 lok 15a
02-796 Warszawa

Prezes Zarządu i Administrator: Robert Święcki
  tel. kom. 501 421 819
  e-mail:    rswieckidomer@gmail.com
Członek Zarządu: Marcin Maternicki

 

 Księgowość:                            CIiDM K. Dziewior
                            telefon 22 848 05 04
                            e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl:        
Konserwacja wod-kan:           Lesiak Waldemar 695 733 622
Ochrona:                                telefon ……………………………………….

Numer alarmowy m. st. Warszawy                     112
Policja                                                             997
Straż Pożarna                                                   998
Pogotowie Ratunkowe                                       999
Straż Miejska                                                    986
Pogotowie Veolia
Pogotowie gazowe                                             992
Pogotowie MPWiK                                              994
Pogotowie energetyczne Innogy                             22 821-52-11

Skład Rady Nadzorczej

1. Waldemar Hornatkiewicz

2. Stanisław Urbaniak

3. Tadeusz Bartosiewicz

4. Ewa Karpińska

5. Czesław Janiszewski