Opłaty na 2024 rok.

Zarząd SM Altus w uchwałe nr 3/2023 r z dnia 29.08.2023 r. zawnioskował do RN o przyjęcie wysokości opłat na rok 2024. Składniki opłat zależne od Spółdzielni pozostaną na niezmienionym poziomie natomiast wzrastają opłaty z tytyłu podatków i opłat lokalnych, dozór nieruchomości, woda zimna, podgrzanie wody(cw) oraz centralne ogrzewanie. Do końca września administrator dostarczy mieszkańcom zawiadomiena z nowymi opłatami.