Reklamacja nie wywożonych śmieci w UM Warszawa

W sprawie reklamacji, gdy śmieci są nie wywożone warto korzystać z formularza:
http://czysta.um.warszawa.pl/zgloszenie-awarii-lub-interwencji