Remont pionów balkonowych

W miesiącu sierpniu jest prowadzony remont trzech pionów balkonowych. Wykonawca firma Izo-System została wyłoniona na podstawie konkursu ofert. Oferta Izo-System spełniała oczekiwania Zarządu i Rady Nadzorczej pod względem finansowym, technologii oraz gwarancji na wykonane prace. Następne piony balkonowe będą sukcesywnie remontowane na podstawie opinii technicznej wykonanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Remont planowany jest na wiosnę 2024 roku.