Remonty planowane w 2024 r.

Remonty 2024 rok.                                                                                                                                                                            Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz na podstawie przeprowadzonych oględzin w 2024 roku będzie kontynuowana procedura remontów pionów balkonowych. Kolejność prac remontowych balkonów będzie określona na podstawie opinii technicznej wykonanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami kierunkowymi. Innym remontem, który jest planowany od dłuższego czasu, jest kompleksowa naprawa poszycia dachowego budynków. Z tą myślą od kilku lat tworzony jest zapas środków finansowych na funduszu remontowym. Także w tym przypadku zostanie wykonana ocena stanu techniczego powłoki dachowej. Jeśli to opracowanie potwierdzi zły stan poszycia dachowego Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą po zaakceptowaniu przez Walne Zgromadzenie rozpocznie procedurę wyłaniania wykonawcy prac.