Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Altus" - 10.04.2018

W związku z uchwaleniem przez Walne Zgromadzenie SM "Altus" w dniu 10 kwietnia 2018 r jednolitego tekstu Statutu załączamy ten tekst.. Dotychczasowy Statut (uchwalony w roku 2013) przestał być obowiązujący w dniu zatwierdzenia nowego statutu przez KRS - tj. w dniu 17.11.2018.