Ustawa o własności lokali

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali