Ustawa - Prawo Spółdzielcze

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze