Wywóz odpadów komunalnych (1)

Nowe zasady odbioru śmieci w ośmiu dzielnicach stolicy

Od soboty, 1 lutego, w ośmiu warszawskich dzielnicach zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Oznacza to zmiany zasad segregowania śmieci – przypomina stołeczny Ratusz. Bez zmian pozostaną stawki za odbiór odpadów. W pozostałych dzielnicach na razie nic się nie zmieni.

Już za tydzień nowe zasady gospodarowania odpadami będą obowiązywały mieszkańców Pragi Południe i Pragi Północ, Rembertowa, Wawra, Wesołej, Śródmieścia, Ursynowa oraz Wilanowa. Tam wyłoniono już w przetargach firmy odpowiedzialne za odbiór śmieci. I tak: odpady z Pragi, Rembertowa, Wesołej i Wawra będzie wywozić przedsiębiorstwa Lekaro, ze Śródmieścia – MPO, a z Ursynowa i Wilanowa – firma Sita.

Jak informuje stołeczny Ratusz, od 1 lutego, w wymienionych wyżej dzielnicach, śmieci będą odbierane według następujących zasad:

- zabudowa wielorodzinna: odpady zmieszane - co najmniej dwa razy w tygodniu; odpady segregowane – suche - co najmniej raz na tydzień; szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie. Dodatkowo, w okresie poświątecznym, organizowane będą dwie zbiórki choinek. Odpady zielone, m.in. liście, będą odbierane w każdy weekend, od maja do listopada.

Szczegółowe harmonogramy, ustalane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, będą przekazywane mieszkańcom przez firmy obsługujące ich dzielnicę do końca przyszłego tygodnia.

Warszawiacy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, będą je segregować według podziału: śmieci zmieszane trafią do czarnych pojemników, segregowane (papiery oraz plastik) do pojemników w kolorze czerwonym, a szkło opakowaniowe – do pojemnika zielonego.

Jak zapewniają władze stolicy, właściciele lub zarządcy nieruchomości w ośmiu dzielnicach objętych od lutego nowym systemem nie muszą składać nowych deklaracji, wypowiadać ani zawierać nowych umów. Jedynym obowiązkiem będzie terminowe uiszczanie opłaty "śmieciowej" oraz – jeśli tak zadeklarowano – segregowanie odpadów.

Przypomnijmy, pierwsze trzyletnie umowy na obsługę części miasta podpisano 19 listopada. Dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów, co oznacza, że zatrudnione firmy będą nie tylko wywozić śmieci z mieszkań, domów i biur, ale również dbać o ich przetworzenie.