Zostań członkiem spółdzielni.

W związku z podjęciem przez WZ SM "Altus" w dniu 16 maja 2013 uchwały w sprawie zasadniczego zmniejszenia wysokości wpisowego - 100 zł oraz wartości udziału - 100 zł, zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy nie są członkami spółdzielni do przystąpienia do niej. Posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie wymusza członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, ale w ten sposób pozbawia się wpływu na działania i decyzje. Także procedura przewłaszczenia w naszej spółdzielni jest wstrzymana przez przedłużające się procedury w Urzędzie Miasta (określenie stosunków własności działek, na których stoi  nasz dom). Stąd może warto nie czekać na przewłaszczenie i włączyć się już (aktywnie, lub nawet pasywnie) w działania spółdzielni. Szczegóły u prezesa Zarządu SM "Altus", pana Roberta Święckiego.