Akty prawne

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Altus" - 10.04.2018

W związku z uchwaleniem przez Walne Zgromadzenie SM "Altus" w dniu 10 kwietnia 2018 r jednolitego tekstu Statutu załączamy ten tekst.. Dotychczasowy Statut (uchwalony w roku 2013) przestał być obowiązujący w dniu zatwierdzenia nowego statutu przez KRS - tj. w dniu 17.11.2018.

Ustawa - Prawo Spółdzielcze

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o własności lokali

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Subscribe to Akty prawne