Informacje dla mieszkańców

Informacja o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wywóz nieczystości

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że firmą, która wygrała w konkursie ofert na wywóz nieczystości stałych z terenu Ursynowa jest SITA. Firma ta miała obowiązek do dnia 01 lutego dostarczyć do każdej nieruchomości odpowiednie pojemniki oraz sporządzić harmonogram wywozów. Niestety jak pokazują ostatnie dni w naszym przypadku i nie tylko, obie rzeczy nie zostały prawidłowo wykonane. O ile możemy godzić się na dostarczenie nowych pojemników w późniejszym terminie, o tyle fakt braku wywozu odpadów ustalony w harmonogramie jest dla nas nie do przyjęcia. Informujemy Państwa, iż od pierwszych dni władze SM Altus i administracja monitują sytuację i zgłaszają nieprawidłowości do SITA i Urzędu Dzielnicy. Mamy nadzieję, że sytuacja wróci do normy w ciągu kilku najbliższych dni.

                                                                                                                      Administrator

.

 

Reklamacja nie wywożonych śmieci w UM Warszawa

W sprawie reklamacji, gdy śmieci są nie wywożone warto korzystać z formularza:
http://czysta.um.warszawa.pl/zgloszenie-awarii-lub-interwencji

Regulamin korzystania z garażu podziemnego

Zarząd SM Altus informuje, iż w dniu 05 listopada 2013 roku uchwałą nr 2 został przyjęty Regulamin korzystania z garażu podziemnego.

                                                                                                                         Zarząd SM Altus

Zostań członkiem spółdzielni.

W związku z podjęciem przez WZ SM "Altus" w dniu 16 maja 2013 uchwały w sprawie zasadniczego zmniejszenia wysokości wpisowego - 100 zł oraz wartości udziału - 100 zł, zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy nie są członkami spółdzielni do przystąpienia do niej. Posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie wymusza członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, ale w ten sposób pozbawia się wpływu na działania i decyzje. Także procedura przewłaszczenia w naszej spółdzielni jest wstrzymana przez przedłużające się procedury w Urzędzie Miasta (określenie stosunków własności działek, na których stoi  nasz dom). Stąd może warto nie czekać na przewłaszczenie i włączyć się już (aktywnie, lub nawet pasywnie) w działania spółdzielni. Szczegóły u prezesa Zarządu SM "Altus", pana Roberta Święckiego.

Subscribe to Informacje dla mieszkańców