Informacje dla mieszkańców

Opłaty na 2024 rok.

Zarząd SM Altus w uchwałe nr 3/2023 r z dnia 29.08.2023 r. zawnioskował do RN o przyjęcie wysokości opłat na rok 2024. Składniki opłat zależne od Spółdzielni pozostaną na niezmienionym poziomie natomiast wzrastają opłaty z tytyłu podatków i opłat lokalnych, dozór nieruchomości, woda zimna, podgrzanie wody(cw) oraz centralne ogrzewanie. Do końca września administrator dostarczy mieszkańcom zawiadomiena z nowymi opłatami.

Informacja o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wywóz nieczystości

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że firmą, która wygrała w konkursie ofert na wywóz nieczystości stałych z terenu Ursynowa jest SITA. Firma ta miała obowiązek do dnia 01 lutego dostarczyć do każdej nieruchomości odpowiednie pojemniki oraz sporządzić harmonogram wywozów. Niestety jak pokazują ostatnie dni w naszym przypadku i nie tylko, obie rzeczy nie zostały prawidłowo wykonane. O ile możemy godzić się na dostarczenie nowych pojemników w późniejszym terminie, o tyle fakt braku wywozu odpadów ustalony w harmonogramie jest dla nas nie do przyjęcia. Informujemy Państwa, iż od pierwszych dni władze SM Altus i administracja monitują sytuację i zgłaszają nieprawidłowości do SITA i Urzędu Dzielnicy. Mamy nadzieję, że sytuacja wróci do normy w ciągu kilku najbliższych dni.

                                                                                                                      Administrator

.

 

Reklamacja nie wywożonych śmieci w UM Warszawa

W sprawie reklamacji, gdy śmieci są nie wywożone warto korzystać z formularza:
http://czysta.um.warszawa.pl/zgloszenie-awarii-lub-interwencji

Regulamin korzystania z garażu podziemnego

Zarząd SM Altus informuje, iż w dniu 05 listopada 2013 roku uchwałą nr 2 został przyjęty Regulamin korzystania z garażu podziemnego.

                                                                                                                         Zarząd SM Altus

Subscribe to Informacje dla mieszkańców